Wat zijn de voordelen van mediation?

Het grootste voordeel van mediation is dat je samen komt tot een oplossing voor het gerezen conflict. Er is niemand die jullie oplegt wat er moet gebeuren en aan welke afspraken jullie je moeten houden.

Het doel is dat partijen gezamenlijk achter de oplossing staan, dat werkt het beste als jullie de oplossing gezamenlijk bedenken

Mediation heeft de volgende voordelen:

Snelheid

Een arbeidsconflict is gemiddeld in 3 tot 5 sessies van anderhalf uur opgelost. Dat is heel wat sneller dan het aangaan van een juridische procedure waarbij je een rechter of arbiter inschakelt. Juridische procedures kunnen vaak vele maanden duren.

Informeel en besloten

Mediation heeft een informeel karakter. Beide partijen zitten aan tafel en praten met elkaar. Waar mediation in een besloten sfeer plaats vindt, vinden rechtszaken in de openbaarheid plaats. Tijdens een mediation blijft datgene wat wordt besproken onder de betrokkenen zelf. De mediator en de partijen hebben een geheimhoudingsplicht jegens elkaar.

Win – Win 

Mediation is gericht op het zoeken naar een win-winsituatie. In plaats van het arbeidsconflict verder te laten escaleren (geen polarisatie), wordt er gekeken naar wat de partijen bindt. Welke oplossing is voor beide partijen het meeste geschikt in hun eigen situatie (maatwerk).

De gemaakte afspraken houden veel langer stand dan bijvoorbeeld een opgelegd compromis van de rechter.

Neutraliteit

Een mediator kan en mag nooit een beslissing afdwingen. De mediator zal dit ook niet proberen. Een mediator is neutraal en objectief.

Lage kosten

Mediation is aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van conflictbemiddeling. In een rechtszaak betalen beide partijen ieder hun eigen advocaat. Bij mediation is slechts één mediator betrokken. Binnen korte tijd is duidelijk of partijen een oplossing gevonden hebben voor het arbeidsconflict.

Meestal neemt het bedrijf de kosten voor haar rekening!

Actieve rol van partijen en duurzame oplossing

Alle partijen zijn actief betrokken bij het zoeken naar een oplossing van het arbeidsconflict. De betrokken partijen gaan zelf onderhandelen. Hierdoor komt een duurzame oplossing op tafel waar alle partijen achter staan. Er komt ook meer ruimte beschikbaar voor eigen creatieve oplossingen.

Toekomstgericht

Mediation is snel en efficiënt. Het verleden speelt alleen dan een rol wanneer het een functie heeft om tot erkenning van elkaars belang en verbetering van de onderlinge communicatie te komen.

De aandacht gaat tijdens de mediation hierdoor naar een wenselijke toekomstige situatie die voor alle partijen werkbaar is.

Onpartijdige begeleiding

Een mediator is een onafhankelijke derde die bemiddelt tussen de partijen. De rol van de mediator is beperkt tot het begeleiden van het mediation proces. Op inhoudsniveau blijven de partijen zelf de baas in het conflict.

Nadelen aan mediation?

Ondanks alle voordelen zijn er ook nadelen aan mediation, vind dat ik deze ook moet benoemen.

Dubbele kosten indien mediation mislukt

De kosten van de mediation. En dan zijn er nog, als toch wordt geprocedeerd wordt, de kosten van de rechtbankprocedure en de betrokken advocaten.

Alle informatie ligt op tafel en is prijsgegeven

Indien de mediation is mislukt, kan dit een nadeel zijn in een procedure. Je kent elkaars zwakheden en de onderhandelingsruimte is ook bekend bij partijen.

Wilt u meer weten over de voordelen van mediation of specifiek arbeidsmediation? Neem dan geheel vrijblijvend contact met op 070-4126217