Voorburg

Wilgendreef 223

+31704126217

Direct contact

Ma - Vr : 9:00 - 17:30

Online zijn wij 24*7 bereikbaar

ADR Register Mediator | Dick Tolboom
ADR Register Mediator | Dick Tolboom

Wat zijn de gedragsregels binnen mediation?

Mediation wordt steeds vaker gezien als een goed alternatief voor de gang naar de rechter, maar er zijn nog steeds veel mensen die onbekend zijn met mediation. Wanneer je voor het eerst kennismaakt met mediation, roept dit regelmatig vragen op. Je wilt bijvoorbeeld weten wat nu eigenlijk de spelregels zijn in het mediation traject. Dick Tolboom van Via Parra Mediation is geregistreerd bij het ADR, hij kan u precies uitleggen hoe de gedragsregels zijn binnen dit register:    
 • Beroepsethiek en integriteit
  • De mediator gedraagt zich zoals van een behoorlijk mediator mag worden verwacht;
 • Transparantie
  • De mediator verschaft partijen duidelijkheid over het mediationproces;
 • Partijautonomie
  • De mediator zorgt dat de autonomie van partijen is gewaarborgd;
  • De mediator doet geen uitspraken over de kwestie;
 • Onafhankelijkheid
  • De mediator stelt zich onafhankelijk op. Hij heeft geen belang dat zijn onafhankelijkheid zou kunnen aantasten
  • Indien de mediator de kwestie niet op een onafhankelijke wijze kan begeleiden. Aanvaard hij de opdracht niet of trekt zich terug.
 • Onpartijdigheid
  • De mediator is er voor alle partijen. Hij is onpartijdig en handelt zonder vooringenomenheid.
 • Vertrouwelijkheid
  • De mediator waarborgt de vertrouwelijkheid, iedereen, betrokken bij het mediationproces heeft een geheimhoudingsplicht.
 • Competentie
  • De mediator neemt een mediation alleen aan wanneer hij over de nodige kwaliteiten beschikt om de mediation goed te laten verlopen.
 • Werkwijze
  • De mediator is verantwoordelijk voor het mediationproces en bewaakt het verloop daarvan, daarnaast zal hij voor aanvang van de mediation een mediationovereenkomst opstellen welke door alle partijen ondertekend en gerespecteerd dienen te worden.
 • Tarief en kosten
  • De mediator maakt met partijen vooraf een afspraak over het tarief en de bijkomende kosten en legt deze afspraken vast in de mediationovereenkomst.
 • Tuchtrecht
  • De mediator is onderworpen aan het Reglement klacht- en Tuchtrecht van het ADR Register
Wilt u meer weten over de gedragsregels van de mediator, Via Parra Mediation of Dick Tolboom, neem dan contact met ons op? +31704126217 of info@viaparra-mediation.nl
ADR-associate-certified-register_mediator
Dick Tolboom, ADR Associate Certified Register Mediator