Wat is mediation?

In de mediation wereld heeft men het vaak over de 7 V’s. Ten opzichte van een juridische procedure zijn die 7 V’s zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken van mediation.

Vrijwillig

Wanneer je deelneemt aan een mediationtraject dan is dat vrijwillig en kan en mag het tussentijds beëindigd worden, ook door de mediator.

Verplichting tot inspanning

Alle partijen, inclusief de mediator worden geacht hun uiterste best te doen om het ontstane geschil op te lossen. Elkaar committeren aan het vinden van een oplossing is hierin belangrijk.

Vertrouwelijkheid

Binnen mediation is vertrouwelijkheid een belangrijk aspect, partijen worden geacht vrijelijk met elkaar van gedachten te kunnen wisselen en zo naar een oplossing te zoeken.

Verbod tot vuren

Eventuele (juridische)procedure worden gedurende het mediationproces opgeschort. Daarnaast spreken partijen met elkaar af tijdens het mediationproces geen sommaties, brieven en andere zaken te sturen.

Voorbehoud

Beide partijen zijn pas gebonden aan de afspraken, wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.

Vrijheid

Partijen hebben, mits niet in strijd met de wet, de vrijheid om zelf tot creative oplossingen te komen. Deze oplossingen worden niet opgelegd door derden, zoals een rechter of arbiter.

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is het uiteindelijke doel van de mediation. In dit document worden de afspraak bevestigd welke tijdens de mediation sessies overeen gekomen worden.

Wilt u meer weten over mediation of specifiek arbeidsmediation? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op 070-4126217