Investering bij Mediation

U merkt dat ik hier praat over investeringen en niet over kosten, de reden waarom ik kies voor investering en niet voor kosten zit hem in het feit dat in mijn beleving een mediation traject gericht is op het herstel van de relatie en jullie daarmee dus investeren in een nieuwe toekomst.

De hoogte van de investering voor mediation verschilt per situatie en is afhankelijk van het aantal gesprekken en de overige werkzaamheden en kosten die een mediator moet maken. Gemiddeld zijn er drie tot vier gesprekken nodig om tot een oplossing te komen.

De bedragen die worden belast tijdens de mediation bestaan met name uit het honorarium van de mediator zelf. Net als bij een advocaat of andere juridische adviseurs, mag de mediator zijn eigen uurtarief bepalen.

Naast het uurtarief zal de mediator reiskosten in rekening brengen en zal wanneer er gekozen wordt voor een externe locatie mogelijk ook de huur van deze spreekruimte in rekening worden gebracht.

Houd er rekening mee dat het uurtarief van de mediator betrekking heeft op al zijn verrichtingen en werkzaamheden, dus ook op het bestuderen van documenten, het onderhouden van telefonisch contact met u of de tegenpartij en het maken van verslagen of een vaststellingsovereenkomst.

Wie betaald de mediation?

Bij arbeidsgeschillen gebeurt het vaak dat de werkgever betaald voor de mediation. Maar, in principe geldt het uitgangspunt dat de kosten van de mediation bij gelijke verdeling door beide partijen wordt gedragen. Omdat de mediator een onafhankelijke bemiddelaar is, is dit ook logisch, hij zal niet voor de ene of de andere partij optreden.

In de praktijk komt het geregeld voor dat er afwijkende afspraken worden gemaakt over de verdeling van de mediationkosten, maar als er sprake is van een arbeidsgeschil is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation voor zijn rekening neemt.

Probeer voor aanvang van de mediation duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de kosten.

Dick Tolboom van Via Parra Mediation staat voor je klaar; stuur me een mailtje of bel 070-4126217, en mijn aandacht draait slechts nog om jouw. Nou ja, ietwat overdreven misschien.

Maar ik kom graag langs voor eens vrijblijvend kennismakingsgesprek.