Wat zijn de voordelen van mediation?

Mediation Vragen

Wat zijn de voordelen van mediation? Het grootste voordeel van mediation is dat je samen komt tot een oplossing voor het gerezen conflict. Er is niemand die jullie oplegt wat er moet gebeuren en aan welke afspraken jullie je moeten houden. Het doel is dat partijen gezamenlijk achter de oplossing staan, dat werkt het beste […]