Geheimhouding tijdens mediation?

Hoe wordt de geheimhoudingsplicht bevestigd? Bij aanvang van de mediation wordt door alle betrokkenen inclusief de mediator de mediationovereenkomst ondertekend. Volgens de Gedragsregels is de mediator verplicht tot het sluiten van een mediationovereenkomst. Bij ondertekening van de mediationovereenkomst wordt de geheimhouding van toepassing verklaard. De mediator zal vragen een mediationovereenkomst te tekenen, anders gezegd een […]