Zijn mediation afspraken rechtsgeldig?

Mediation Vragen

Ja. Na elk mediation traject kunnen in een vaststellingsovereenkomst de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De vaststellingsovereenkomst heeft dezelfde waarde als een contract dat door 2 partijen wordt ondertekend. Via een notaris kan de vaststellingsovereenkomst vervolgens worden bekrachtigd. Het krijgt dan een executoriale titel. Meestal is het niet nodig omdat het afspraken zijn die uiteindelijk door […]

Wat is mediation?

Wat is mediation? In de mediation wereld heeft men het vaak over de 7 V’s. Ten opzichte van een juridische procedure zijn die 7 V’s zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken van mediation. Vrijwillig Wanneer je deelneemt aan een mediationtraject dan is dat vrijwillig en kan en mag het tussentijds beëindigd worden, ook door de mediator. […]