Zijn mediation afspraken rechtsgeldig?

Mediation Vragen

Ja. Na elk mediation traject kunnen in een vaststellingsovereenkomst de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De vaststellingsovereenkomst heeft dezelfde waarde als een contract dat door 2 partijen wordt ondertekend. Via een notaris kan de vaststellingsovereenkomst vervolgens worden bekrachtigd. Het krijgt dan een executoriale titel. Meestal is het niet nodig omdat het afspraken zijn die uiteindelijk door […]