Voorburg

Wilgendreef 223

+31704126217

Direct contact

Ma - Vr : 9:00 - 17:30

Online zijn wij 24*7 bereikbaar

Nieuws

Veel gestelde vragen
Dick Tolboom

Geheimhouding tijdens mediation?

Hoe wordt de geheimhoudingsplicht bevestigd? Bij aanvang van de mediation wordt door alle betrokkenen inclusief de mediator de mediationovereenkomst ondertekend. Volgens de Gedragsregels is de

Lees verder »

Wat is mediation?

Wat is mediation? In de mediation wereld heeft men het vaak over de 7 V’s. Ten opzichte van een juridische procedure zijn die 7 V’s

Lees verder »

Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Veel gestelde vragen

Mogelijk. Voor particulieren kan het zijn dat mediation als dienst is opgenomen in jouw rechtsbijstandsverzekering. We adviseren je dan ook voor meer informatie om contact op te nemen met je verzekeraar.

Heel vaak wel! In ruim 75% van de gevallen zorgt de mediation voor een goed resultaat voor beide partijen. Wilt u meer weten over mediation? Neem dan contact op met Dick Tolboom van Via Parra Mediation

Wanneer er een spanning is tussen jou en iemand anders (buren, familie, werkgever, collega, echtgenoot, compagnon, zakenpartner, etc) waar jullie samen niet uitkomen, en partijen de intentie hebben om tot een oplossing te komen. Dan is mediation het gereedschap om in te zetten.

Tijdens het mediation traject doorloopt u verschillende fasen. De mediator zal u vragen zich voor te bereiden op de mediation, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden. De wensen van alle partijen worden geïnventariseerd door de mediator. Daarna wordt er begonnen met de onderhandelingen. Tot slot wordt de mediation afgerond door alle gemaakte afspraken op papier te zetten

Ja, na elk mediation traject kunnen in een vaststellingsovereenkomst de gemaakte afspraken worden vastgelegd. 

Daardoor krijgt de vaststellingsovereenkomst dezelfde waarde als een contract. Via een notaris kan de vaststellingsovereenkomst vervolgens bekrachtigd worden, het krijgt dan een executoriale titel, meestal is dat niet nodig omdat het afspraken zijn die uiteindelijk door jullie samen beiden gemaakt zijn en waarin jullie geloven. 

Mocht één van jullie zich niet aan de gemaakte afspraken houden, dan is het goed daar in een vervolg gesprek nog eens over te praten.

Komen we er tijdens het gesprek niet uit, dan kan de ander met de vaststellingsovereenkomst via de rechter naleving afdwingen.

In een vaststellingsovereenkomst mogen geen afspraken worden gemaakt die tegen de wet ingaan of waarin de ander willens en wetens wordt benadeeld.

Nee, het grote voordeel van een mediator is dat hij of zij voor alle partijen bemiddelt. Dat is anders dan een advocaat, die kan immers maar één partij vertegenwoordigen. De mediator werkt voor jullie samen en moet reglementair vastgelegd onpartijdig zijn en mag nooit een partij voortrekken.

De mediator heeft geen mening en geeft geen oordeel zoals een rechter dat doet. Hij of zij helpt jullie beter te communiceren en zelf tot oplossingen te komen waar je achter kunt staan.