Hoe wordt de geheimhoudingsplicht bevestigd?

Bij aanvang van de mediation wordt door alle betrokkenen inclusief de mediator de mediationovereenkomst ondertekend. Volgens de Gedragsregels is de mediator verplicht tot het sluiten van een mediationovereenkomst. Bij ondertekening van de mediationovereenkomst wordt de geheimhouding van toepassing verklaard.

De mediator zal vragen een mediationovereenkomst te tekenen, anders gezegd een ‘mediation contract’.Naast de geheimhouding worden hierin afspraken vastgelegd over de vrijwilligheid en neutraliteit, over het onderwerp waarover de mediation gaat, de kosten en hoe die verdeelt worden, de locatie en over eventuele andere onkosten als kilometervergoeding e.d. Een mediationovereenkomst stel je samen met de mediator op.

Waartoe strekt de vertrouwelijkheid bij mediation?

De hoofdregel bij mediation is dat zowel hetgeen tijdens de mediation besproken wordt als de stukken die worden overgelegd, vertrouwelijk blijven.  De geheimhoudingsplicht is niet alleen geschreven met het oog op een eventuele opvolgende civiele of bestuursrechtelijke procedure, mocht de mediation zonder overeenstemming eindigen. De vertrouwelijkheid dient vooral het algemene belang, dat de informatie die tijdens een mediation wordt blootgegeven niet de volgende dag ‘op straat ligt’. Ook al zou, in het uiterste geval, de vertrouwelijkheid tijdens een eventuele civiele of bestuursrechtelijke procedure niet meer gelden, dan nog zou de geheimhoudingsplicht een functie hebben.

Via Parra Mediation staat voor je klaar; stuur me een mailtje of bel 070-4126217, en mijn aandacht draait slechts nog om jouw. Nou ja, ietwat overdreven misschien.

Maar ik kom graag langs voor eens vrijblijvend kennismakingsgesprek.