Voorburg

Wilgendreef 223

+31704126217

Direct contact

Ma - Vr : 9:00 - 17:30

Online zijn wij 24*7 bereikbaar

Exit Mediation

Conflicten komen binnen de beste Families voor, relaties herstellen en verbeteren? Via Parra Mediation staat jullie graag bij. 

Wil je meer weten over mij, mediation of conflictcoaching, neem dan contact op.

Vul het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Over
Exit
Mediation

De koek is op, er is geen chemie meer, door de bomen het bos niet meer zien allemaal kreten die we horen wanneer we de eerste gesprekken aangaan nadat we zijn gebeld door de werkgever of werknemer. Het kan gebeuren dat het gewoon niet meer gaat en dat exit mediation de enige manier is om uit dit conflict te komen. 

Exit mediation wordt ingezet wanneer werkgever en werknemer hun arbeidsrelatie willen beëindigen. Met exit mediation stellen partijen zichzelf instaat om goede en duidelijke afspraken te maken. Uiteraard zijn er veel werknemers en werkgevers die vanwege een arbeidsconflict uit elkaar gaan. Exit mediation is er opgericht om dit op een nette manier te regelen. Zo wordt een slepende juridische procedure voorkomen en weten beide partijen snel waar ze aan toe zijn.

Wanneer Exit mediation

Voor werkgever en werknemer zijn er diverse redenen om uit elkaar te gaan. In alle gevallen kan exit mediation de manier zijn om het beëindigen van de arbeidsrelatie te regelen.

Voorbeelden hierbij zijn;

 • Ontslag met wederzijds goedvinden;
 • Conflict werknemer;
 • Conflict werkgever;
 • Ontslag krijgen van werkgever;
 • Conflict met leidinggevende;
 • Ontslag op staande voet.

Voordelen van Exit Mediation

In veel gevallen kan exit mediation zinvol zijn. Maar wat zijn nu precies de voordelen van mediation ten opzichte van bijvoorbeeld een juridische procedure? 

Enkele voordelen op een rij:

 • Met een neutrale derde verloopt het gesprek veel beter;
 • De mediator zorgt voor voldoende tijd voor overweging en overleg zodat er niets overhaast wordt besloten;
 • De mediator ondersteunt partijen ook in de interpretatie van de regelgeving;
 • Er kan vrijblijvend nagedacht worden over mogelijke afspraken – pas als de vaststellingsovereenkomst is getekend zijn partijen
 • gebonden aan hun afspraken;
  Een mediation kan snel gestart en afgerond worden.

Hoe verloopt de exit mediation?

Bij het begin van de exit mediation zullen we eerste de punten verzamelen die besproken moeten worden. 

U kunt denken aan de volgende punten;

 • de einddatum;
 • de transitievergoeding;
 • de eindafrekening;
 • vrijstelling van werkzaamheden;
 • het concurrentie- relatiebeding;
 • de finale kwijting, het geheimhoudingsbeding;
 • het inleveren van de bedrijfseigendommen;
 • het getuigschrift;
 • de bedenktijd;
 • het recht op WW doordat de werkgever het initiatief tot beëindigen van het arbeidscontract heeft genomen.

Punt voor punt zullen de bovenstaande punten aanbod komen tijdens de exit mediation.

Als er op alle punten een akkoord is.

Wanneer alle afspraken zijn gemaakt en deze door beide partijen akkoord zijn bevonden, is het belangrijk om al deze punten goed op papier te zetten. Dit zal gebeuren in de vaststellingsovereenkomst. Via Parra Mediation of een van de juridische vertegenwoordigers kan deze vaststellingsovereenkomst opstellen. 

Zowel de mediator als de door beide partijen aangewezen jurist doet een controle of alles goed is weergegeven en niets is vergeten.

Dit is tevens ook het moment dat betrokken partijen tot ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst overgaan. 

Het mooie van delen is… dat je samen alles hebt.